Sprawdzian

Informacje dotyczące Sprawdzianu w klasie VI
 

Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części
  2. Wniosek dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części
  3. Deklaracje dotyczące języka obcego nowożytnego
  4. Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy sprawdzianu
  5. Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia części sprawdzianu i złożenie wyjaśnień
  6. Zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzania sprawdzianu
  7. Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dot. naruszenia przepisów przeprowadzania sprawdzianu
  8. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej sprawdzianu
  9. Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej sprawdzianu