Rozliczenia

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców 2015-2016

Anna Musiał

 


Wpłaty prosimy dokonywać u skarbnika klasowego, lub na konto

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 54 w Poznaniu

93 1020 4027 0000 1602 1320 3460

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Dziękujemy!


Sprawozdania finansowe z działalności Rady Rodziców

udostępniamy rodzicom naszych dzieci za pośrednictwem przewodniczących klas.