Misja i wizja

MISJA I WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 IM. JANA KASPROWICZA W POZNANIU

 

MISJA SZKOŁY

… Ci tylko dla mnie coś warci, co są jak drożdże w cieście,

co mają w sobie fermenty  rozsadzające światy… 

                                                                                                  Jan Kasprowicz

Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz przygotowuje ich do dalszego kształcenia.

WIZJA SZKOŁY

 

Wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak:

– samodzielność,

– obowiązkowość i punktualność,

 – uczciwość,

 – odpowiedzialność, 

– ciekawość świata,

 – tolerancja,

 – poszanowanie godności innych ludzi,

 – poszanowanie prawa.