Informacje ogólne

Witajcie na oficjalnej stronie Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 54 w Poznaniu

 Już drugi rok będziemy starali się umieszczać  wszystkie informacje związane z obradami i funkcjonowaniem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 54 w Poznaniu. Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań  zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla   wspierania działalności szkoły.

Regulamin Rady Rodziców

W trybie głosowania, spośród 20 reprezentantów klas wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 w składzie:

  • Przewodniczący: Anna Musiał – klasa 4A
  • Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Golusińska – klasa 1B
  • Sekretarz: Magdalena Reimann – klasa 2B
  • Skarbnik: Magdalena Tomaszkiewicz – klasa 2D