Aktualności

Uwaga! Nastąpiła zmiana numeru konta Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 54  w Poznaniu

93 1020 4027 0000 1602 1320 3460

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Dziękujemy!

 

Sprawozdania finansowe z działalności Rady Rodziców

udostępniamy rodzicom naszych dzieci za pośrednictwem przewodniczących klas.